Wat is hoogbegaafdheid?

Ongeveer 2.5% van de bevolking is hoogbegaafd. Een gedeelte hiervan doet het goed in het onderwijs en het reguliere bedrijfsleven, ze presteren bovengemiddeld en vinden daarbinnen nog genoeg uitdaging. De andere, minder bekende groep, bestaat uit veranderaars, vernieuwers, verbeteraars en creatievelingen. Zij hebben een andere zienswijze dan gemiddeld en voelen zich daarom vaak onbegrepen, alleen en in een spagaat van wat hun omgeving verwacht versus wat zij zelf denken dat de bedoeling is.

Een groot gedeelte van deze groep draagt een nieuw beroep in zich en heeft moeite zich te conformeren aan de status quo. Veel hoogbegaafden vallen daarom ook uit het huidige onderwijssysteem en hebben moeite met het vasthouden van een (normale) baan. Ze worden te weinig erkend voor hun talenten en behoeften met betrekking tot zelfsturing en worden bewust of onbewust gevraagd zich aan te passen. Emoties als boosheid, teleurstelling, eenzaamheid en oververmoeidheid zijn belangrijke signalen die aangeven dat de omgeving haaks staat op de persoonlijke drijfveren en wensen.

Vaak herkennen hoogbegaafden zich in situaties waarin ze zich niet begrepen voelen en een bepaalde connectie met hun omgeving missen. Ook lijkt datgene dat zij echt willen niet geaccepteerd te worden door de "normale samenleving". Er wordt verwacht de normale route te belopen in plaats van uit te zoeken waar je zelf gelukkig van wordt. Het gevolg hiervan is dat deze hoogbegaafden zichzelf en hun identiteit verliezen, het gevoel hebben niet meer te weten wie ze zijn en wat ze willen en vast komen te zitten in een situatie die meer energie kost dan oplevert.

Herken jij je in het volgende?

Je hebt dingen snel in de vingers en maakt het je na een paar keer oefenen eigen

Je hebt moeite met sterke autoriteit en de zin "omdat ik het zeg" of "doe het nou maar gewoon".

Je bent nieuwsgierig, stelt veel vragen en veel ter discussie. Je wilt graag weten hoe het zit, tot de kern komen en echt de diepte in gaan

Je hebt een hoog rechtvaardigheidsgevoel en hecht veel waarde aan eerlijkheid en gelijkwaardigheid

Je hebt complexe gedachtes en gevoelens en waardoor je regelmatig wordt overprikkeld

Je wordt vaak "te" genoemd; te gevoelig, te intens, te druk...

Je hebt veel uiteenlopende interesses, je bent veelzijdig en hebt op meerdere gebieden (potentieel) talent. Hierdoor ervaar je ook vaak een gebrek aan focus en richting

Je kunt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken bekijken en je bent graag bezig met complexe en uitdagende problemen

Je verwacht van jezelf een hoge mate van kwaliteit, je bent kritisch op jezelf, je legt de lat hoog en bent niet snel tevreden met je prestaties (want het kan altijd beter)

Routinematige taken houd je niet lang vol want zodra je iets onder de knie hebt wil je graag door met iets nieuws. Als je te lang werk doet dat je niet uitdaagt, verlies je veel energie en wordt het steeds moeilijker om je werk te blijven doen (bore-out).

Lees dan verder naar wat ik voor jou kan betekenen!

Ik wil meer weten!

Vraag dan GRATIS het ebook over hoogbegaafdheid aan!

Ik wil dat GRATIS ebook!