Privacy Statement

De inhoud van de website is door Gifted People met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Gifted People kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. 

De website www.giftedpeople.eu wordt beheerd door Gifted People. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan Gifted People gegevens van jou verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via aanvraag en/of aanmeldformulieren, vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Gifted People jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door Gifted People beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Bescherming Persoonsgegevens

Gifted People en betrokkenen nemen de privacy van persoonsgegevens serieus. Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van informatie die is aangevraagd, voor het bevestigen van aanmeldingen voor gratis en betaalde diensten en/of producten en voor relevante informatie in de vorm van o.a. nieuwsbrieven.

Daarnaast kunnen de gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van de dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Gifted People gebruikt de door jouw verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jou en Gifted People en het afwikkelen van betalingsverkeer;
  2. Om je te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen de communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven); 
  3. Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van de dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van deze website)
  4. Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Gifted People en het kunnen uitvoeren van promotieactiviteiten waarvoor jij je te allen tijden weer kunt afmelden;
  5. Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Gifted People selecteert partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Dit Privacy Statement is echter niet van toepassing op websites van derden, ook niet als die via deze website via links kunnen worden bezocht. Neem voor verdere informatie altijd contact op met de betreffende derde partij of instelling.

Jouw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat je deze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Cookies

Deze website van Gifted People plaatst functionele en analytische cookies. Je kunt de website anoniem raadplegen. www.giftedpeople.eu verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site.

De enige gegevens die worden verzameld, zijn de gegevens die jij zelf verzendt bij het gebruik van diensten zoals de aanvraag van het ebook de online masterclass, de insight sessie of een aankoop via deze website. De aanvraag- en orderformulieren maken gebruik van een functionele cookie. Deze wordt gebruikt voor het behoud van de sessie. Dit is nodig om de stappen van de aanvraag te onthouden zonder het verlies van ingevulde gegevens.